Жилд 10 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийдэг "Монгол шуудан" ХК-ийг 20 тэрбумаар хувьчлах нь зөв үү?

Зөв
Буруу