Фото мэдээ: 10,000 программист төслийн нээлт боллоо