Фото мэдээ: "Ой модоо хайрлая" өдөрлөг боллоо

Ойн тухай хууль”-ийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1-дэх заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, “Байгаль Эн Тэргүүнд” төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Цэнхэр алт усаа хайрлая”, “Ой модоо хайрлая” мэдээлэл сурталчилгааны хэсэгчилсэн арга хэмжээг идэвхжүүлэх, эх дэлхийдээ хүчилтөрөгч бэлэглэе уриан доор Хууль зүй дотоод хэргийн яам, БОАЖЯ, Цагдаагийн Ерөнхийй газар хамтран мод тарих ажлыг зохион байгуулж байна.