Хүүхдэдээ эрүүл аюулгүй тоглох орчинг бүрдүүлцгээе

Хүүхдийг стандартын дагуу баригдсан эрүүл аюулгүй тоглоомын талбайгаар хангах нь маш чухал юм. Тоглоомын талбай барихад дараах стандартуудыг баримтална.
-Тоглоомын талбай нь нарны тусгал хамгийн багадаа 5 цаг тусахаар газар байрлах ёстой бөгөөд шөнийн цагаар гэрэлтүүлэгтэй байна.
-Нэгдсэн хог хаях цэгээс 100 метрээс багагүй зайд байна
-Тоглоомын талбайн 30-аас багагүй хувьд ногоон байгууламж байна.

  • Шинэ
  • Их уншсан