Төрийн банкны салбар нэгжүүдийн ажиллах цагийн хуваарь

Цахимаар үйл ажиллагаа явуулж байсан арилжааны банкууд өнөөдрөөс тодорхой хугацаагаар салбаруудаа, нээн ажиллаж байна. Тухайлбал, Төрийн банкны салбарууд  08:00-18:00 цагийн хороонд ажиллахаар хуваарилжээ.

 

Төрийн банкны салбарууд: