НҮБ-ын Хүн амын сангаас МСҮТ, политехник коллежийн дотуур байрны суралцагчдад тусламж үзүүлэв

НҮБ-ын хүн амын сангаас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Политехник коллеж, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн дотуур байранд байрлаж байгаа суралцагчдад халдвар хамгааллын хэрэгсэл, дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн тус бүр нэг багц 10 хоногийн хэрэглээгээр хангалаа.

Уг тусламжид дотуур байранд байрлаж байгаа төр, хувийн хэвшлийн 15 сургуулийн 850 гаруй суралцагч хамрагдав. НҮБ-ын Хүн амын сангаас Ковид-19 цар тахлын үед дотуур байранд байрлаж байгаа суралцагчдыг халдварын аюулаас сэргийлэх, дархлааг дэмжих, орчны эрүүл ахуйг бүрдүүлэхэд түлхүү анхаарч дэмжлэг үзүүллээ.

  • Шинэ
  • Их уншсан