Төрийн банканд данстай бол ДАН систем ашиглан онлайнаар Гялсбанк үйлчилгээнд бүртгүүлэх заавар

Хэрэв та Төрийн банканд данстай бол ДАН систем ашиглан онлайнаар #Гялсбанк үйлчилгээнд бүртгүүлээрэй.