Гадаад дахь монголчууд Ерөнхийлөгчийн сонгуульд саналаа өгч байна

Гадаад улсад байгаа Монгол Улсын иргэд салбар комиссын тогтоосон санал авах байранд өнөөдөр, маргааш тухайн улсын орон нутгийн цагаар 07.00 цагаас 22.00 цаг хүртэл хугацаанд саналаа өгнө.

Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажлыг зохион байгуулах Төв комисс иргэдээс санал авах хуудас хуульд заасан хугацаанд бүрэн хүргэгдсэн, санал авах байр бэлтгэгдсэн, сонгуулийн бэлтгэл хангагдсан тухай мэдэгдэж байсан.

Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажлыг зохион байгуулахаар Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газар байрладаг 33 улсад 45 салбар комисс ажиллаж байгаа бөгөөд 7209 иргэн саналаа өгөхөөр бүртгэгдсэн байна.

  • Шинэ
  • Их уншсан