Хөдөлмөрийн тухай хуулийн онцлох заалтуудаас

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн баталлаа.
Нийгэм, эдийн засгийн харилцаа өөрчлөгдөхтэй зэрэгцээд хөдөлмөрийн харилцааны цоо шинэ зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм. Энэ хуулийг батлуулахад Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, УИХ, Засгийн газар хамтран ажиллаж, хоёр жил гаруй хугацаанд ажлын хэсэг хуралдаж, хэлэлцүүлэг хийж, зөвшилцсөний үр дүнд хуулийн төсөл маань эцэслэн батлагдлаа.
Хөдөлмөрийн тухай хууль 2022.01.01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжих бөгөөд онцлох заалтуудыг танилцуулж байна.