Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх салбар хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал

    Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн

УТХ-2021-08 дугаар хурлын дэг

Д/д

Төслийн нэр

ААН

Захирал

Төслийн ахлагч, зохиогчид

Шинжээч

1

Монгол орны “К” хавтгайн хэмжээнд хийгдсэн Улсын геологийн 1:200000-ны масштабтай иж бүрдэл зургуудыг нэгтгэх төслийг 2016-2020 онд гүйцэтгэсэн сэдэвчилсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: УГЗ-200-К-2016)

Эрээн чулуу ХХК

Г.Батзориг  

Х.Удаанжаргал Д.Оролмаа Г.Дэжидмаа Я.Ариунчимэг нар

Б.Дэлгэрцогт Ф.Тунгалаг Я.Бат-Ирээдүй

2

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших “Галбын говь-50” төслийн талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэсэн 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: ГаГ-50)

Дарханмянгадар уул ХХК

Г.Батзориг    

Г.Азжаргал Б.Билгүүн Б.Үржинханд Ж.Энхтуяа нар

Б.Батром Ч.Алтанзул

3

Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг, Галт, Шинэ-идэр, Рашаант, Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумдын нутгийг хамарсан “Олон гол-50” төслийн талбайд 2017-2021 онд гүйцэтгэсэн 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: ОГ-50)

Минторес ХХК

Ш.Доржсүрэн

Д.Жавхланболд Д.Ууганбаяр У.Мөнхтулга Ц.Баярцэнгэл Ш.Доржсүрэн нар

Ж.Тогтох Ч.Алтанзул

Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн

УТХ-2021-09 дүгээр хурлын дэг

Д/д

Төслийн нэр

ААН

Захирал

Төслийн ахлагч, зохиогчид

Шинжээч

1

Дөрөвдөгчийн хурдсын шинэ ангилал, индекс ба гарал үүслийн тэмдэглэгээ

Монголын стратиграфын комисс

Б.Уянга

Ц.Наранцэцэг С.Хишигсүрэн Ж.Тогтох

2

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн, Номгон, Ханхонгор сумдын нутагт  2017-2020 онуудад гүйцэтгэсэн Номгоны нуруу-50 төслийн 1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: НоН-50)

Литолог ХХК

Ц.Алтансүх

Л.Бадамтулга П.Эрмүүн Б.Ганбаатар нар

Ч.Төмөрчөдөр Я.Бат-Ирээдүй

3

Өмнөговь аймгийн Ноён, Гурвантэс сумдын нутгийг хамарсан “Цайлангийн нуруу-50” төслийн талбайд 2016-2021 онуудад гүйцэтгэсэн 1:50000-ны масштабтай  геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: ЦаН-50)

Дипирамид ХХК

Г.Есүхэй

М.Батбаяр Г.Есүхэй М.Саранхүү Ш.Золжаргал Л.Баатаржав нар

Д.Оюунцэцэг Д.Эрдэнэчимэг  

4

Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Өвөрхангай аймгийн Богд сумдын нутгийг хамарсан Худгийн  нурууны  талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэсэн 1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (код: ХуН-50)

Алтай нэгдэл ХК

Д.Ганболд

С.Тилеген О.Даваадорж нар

Ж.Тогтох Ч.Төмөрчөдөр

 

  • Шинэ
  • Их уншсан