Aж ахуйн нэгж, байгууллагын анхааралд!

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь заалтын дагуу 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор цахим санхүүгийн тайлангийн И-Баланс системд илгээнэ үү.
Заасан хугацаанд ирүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.18 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.25 дахь заалтад заасны  дагуу ерөнхий нягтлан бодогчийг 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулах заалттай тул та бүхэн анхаарч ажиллана уу.

  • Шинэ
  • Их уншсан