Орон нутгийн ипотекийн 3 хувийн хүүтэй зээлийн нөхцөл, шаардлага

Орон нутагт хэрэгжих ипотекийн 3 хувийн хүүтэй зээлийн тавигдах шалгуур үзүүлэлтүүдийг танилцуулж байна.

  • Шинэ
  • Их уншсан