Улсын төсөв эхний хоёр сард 22.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарав

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого, тусламжийн хэмжээ 2023 оны эхний 2 сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 3.0 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 422.9 (16.4%) тэрбум төгрөг, тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн хэмжээ 2.8 их наяд төгрөг
болж, 318.7 (12.9%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өсжээ.
Тэнцвэржүүлсэн тэнцэл:
⏺2020 эхний 2 сард -120.0 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай
⏺2021 эхний 2 сард -112.8 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай
⏺2022 эхний 2 сард 32.1 тэрбум төгрөгийн ашигтай
⏺2023 эхний 2 сард 22.6 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарлаа
Дэлгэрэнгүйг https://tinyurl.com/45fauxkn холбоосоор хандаж аваарай.
#ҮндэснийСтатистикийнХороо | #Статистик | #NSO | #Statistics | #ҮСХ

  • Шинэ
  • Их уншсан